Shame Workshop (in Farsi)

 

با شرکت در این ۴ جلسهٔ گروه درمانی، شما با روش‌های مقابله با احساس شرم و پیامد‌های آن که بر اساس نظرات متخصص بنام این زمینه دکتر برنی براون ارائه شده است آشنا میشوید. علاوه بر این، از یک جلسهٔ مشاوره حضوری رایگان نیز برخوردار خواهید شد

هزینه این دوره ۲۵۰ دلار کانادا می‌باشد و تعداد شرکت کنندگان محدود خواهد بود. 

image17